Tiskací S

Tiskací s je jednotažka. Jedna zakroucená linka. Velké i malé s je téměř stejné. List písanky si můžete níže stáhnout zdarma ve formátu pdf k vytištění.

Tiskací S,s