Kapky

Další list písanky pro procvičení grafomotoriky.

Dokreslete kapičky a zalijte kytičky.
🙂

obrázek - dokreslení kapek