Předškoláci

Naše stránky jsou určeny pro Vás, kteří se snažíte usnadnit pozdějším školákům čtení a psaní. Naše grafomotorická cvičení pomůžou s nástupem do školy a ti, kteří mají z různých příčin problémy s učením čtení a psaní, mohou s pomocí našich cvičení dohnat ostatní kamarády. Všechny listy písanek si můžete stáhnou zdarma.

Počátek psaní

Vývoj tzv. počátečního psaní je spojen s rozvojem mluvené řeči. Jeho úroveň je ovlivněna zájmem a motivací dítěte, které se zvyšuje v podnětném prostředí. Dítě v předškolním věku píše obyčejně velkým tiskacím písmem. Pro dítě je totiž méně náročné na organizaci a koordinaci grafomotorických pohybů. Úroveň techniky psaní je u každého dítěte individuální a vychází z jeho vlastních objevných postupů.

Ve vývoji počátečního psaní se rozlišuje několik stádií, která však neprobíhají u všech předškolních dětí stejně, a není jim tedy možné přiřadit věkovou hranici, pro kterou je typická.

Pro orientaci uvádíme několik stádií ve vývoji schopnosti psát:

Volné čmárání

Dítě vede čáry po papíru různými směry, přičemž tuto činnost označuje jako psaní.

Lineární čmárání

Dítě záměrně vede čáry různých délek a snaží se je uspořádat na řádek.

Experimentování s písmeny

Cílené napodobování tvarů písmen. Nejčastěji tvarově jednodušší velká tiskací písmena A, O, E, M, T, I, aniž by všem přisuzovalo správný název (nečte je správně).

Psaní vlastního jména

Nejdříve pokusy s psaním počátečních písmen. Uvědomění, že je potřeba napsat písmena určitým tvarem, aby to bylo jeho jméno.

Objevy psaní slov

Dítě se zamýšlí nad tvarem slova a počtem jeho písmen a uvědomuje si důležitost těchto charakteristik slov pro čitelnost.

Pro předškoláky jsme připravil ke stažení následující listy písanky:

1 komentář u „Předškoláci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *